Studio B&M

Metodiky, publikace:
Bukáček, R. Matějka, P. 1998: Hodnocení krajinného rázu – metodika zpracování, Správa CHKO ČR, Praha Vorel, I. Bukáček, R. Matějka, P. Culek, M. et Sklenička, P. 2004: Metodika posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz. ČVUT, Praha. Bukáček R. 2006: Metodika postupu posuzování vlivu využití plochy na krajinný ráz v územním plánování. EkoBau, Rokytnice nad Jizerou. Rusňák J. 2004: Metodika- Monitoring ohrožených a invazních druhů rostlin a živočichů, Holcim s.r.o., Prachovice Bukáček, R. 2007: Metodika postupu hodnocení vlivu výškových technicistní povahy na krajinný ráz. Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice.

Projekty:
Aktuální projekty: ÚAP pro ORP Jihlava, Pardubice, kraj Vysočina, Středočeský kraj, Pardubický kraj.
Vybrané projekty: Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Žďárské vrchy, Železné hory, Pardubického kraje, Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina, Preventivní hodnocení krajinného rázu a zpracování ÚAP Středočeského kraje.

Partneři a spolupráce:
MŽP ČR, AOPK ČR, ČVUT FA, ČZU FŽ, Lareco, Centrum pro krajinu, Atelier, Krajský úřad kraje Vysočina, krajský úřad Pardubického kraje

...více

Hodnocení vlastností krajiny, krajinné plánování,
harmonizace staveb a jiných záměrů v krajině,
koncepční návrhy rozvoje využití krajiny, tvorba metodik
řešení interiérů a exteriéru domů a zahrad

Member of Lanscape Assessment and Planning group LANDAP

© Studio B&M, 2008