Studio B&M

 

 

 

Hodnocení vlastností krajiny, krajinné plánování,
harmonizace staveb a jiných záměrů v krajině,
koncepční návrhy rozvoje využití krajiny, tvorba metodik
řešení interiérů a exteriéru domů a zahrad

Member of Lanscape Assessment and Planning group LANDAP

© Studio B&M, 2008